Wypadek podczas prac polowych Kielce - odszkodowanie

Nasz instytut odszkodowań pomaga nie tylko uczestnikom wypadków komunikacyjnych. Wspieramy również właścicieli gospodarstw rolnych, którzy ulegli wypadkowi podczas prac polowych w Kielcach i innych miastach. Dowiedz się, kto wypłaca odszkodowanie dla rolników. Sprawdź, jak uzyskać należne świadczenia.

Kto i kiedy wypłaca odszkodowanie za wypadek w rolnictwie?

Każdy rolnik powinien wykupić ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). To właśnie ta instytucja zajmuje się przyznawaniem świadczeń rolnikom oraz członkom ich rodzin. Osoba wykonująca prace polowe może dodatkowo ubezpieczyć się w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym, np. w PZU.

KRUS wypłaci rekompensatę za wypadek podczas prac polowych w Kielcach lub innym mieście, kiedy zostaną spełnione następujące warunki:

 

wypadek podczas prac polowych kielce
  • Zdarzenie, w którym ucierpiał rolnik, było nagłe i zostało wywołane przyczyną zewnętrzną.
  • Skutkiem zdarzenia są: rozstrój zdrowia, uszkodzenie lub utrata mienia, uszkodzenie ciała lub śmierć.
  • Do zdarzenia doszło podczas wykonywania czynności związanych z gospodarstwem rolnym.
  • Zdarzenie miało miejsce na terenie gospodarstwa, w drodze do lub podczas powrotu z gospodarstwa (ewentualnie podczas prac odbywających się poza gospodarstwem, ale związanych z działalnością rolniczą).

Jeśli dane wydarzenie spełni powyższe kryteria, możemy mówić o wypadku w rolnictwie. Co istotne, odszkodowanie za wypadek podczas prac polowych w Kielcach przysługuje poszkodowanemu, który doznał długotrwałego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. KRUS wypłaca świadczenie za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Warto dodać, że do otrzymania odszkodowania uprawnia rolnika nie tylko nieszczęśliwe zdarzenie, lecz także rolnicza choroba zawodowa.

Jak dostać odszkodowanie za wypadek podczas prac polowych w Kielcach?

Przede wszystkim należy zgromadzić dowody, świadczące o tym, że doszło do wypadku w rolnictwie, a także wskazujące bezpośredni związek między zaistniałym wydarzeniem a wystąpieniem trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Oto, jakie dokumenty trzeba dostarczyć do KRUS, by zwiększyć szansę na otrzymanie odszkodowania:

  • wniosek o jednorazowe odszkodowanie powypadkowe,
  • fotografie pokazujące miejsce wypadku, maszyny i inne przedmioty związane ze zdarzeniem,
  • dane osobowe świadków wypadku podczas prac polowych,
  • pełną dokumentację związaną z leczeniem i rehabilitacją.

Osoba poszkodowana powinna zgłosić wypadek jak najszybciej, a maksymalnie przed upływem 6 miesięcy od zdarzenia. Jeśli stan zdrowia poszkodowanego nie pozwala mu na kontakt z KRUS lub ubezpieczycielem, zgłoszenie może złożyć członek rodziny, świadek lub pracownik zatrudniony w gospodarstwie.

Straciłeś bliską osobę wskutek wypadku w rolnictwie? Dowiedz, jak otrzymać odszkodowanie za śmierć w Kielcach i nie tylko. Nasza firma zajmujaca się odszkodowaniami ma zasięg ogólnopolski. Pomagamy klientom z całego kraju. Pomożemy też Tobie!

odszkodowania dla rolników

Jak wygląda procedura przyznawania odszkodowania dla rolników?

Jeśli rolnik ma wykupione ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, rozpoczyna się postępowanie dowodowe. W jego trakcie należy umożliwić uprawnionemu pracownikowi KRUS wizytę w miejscu wypadku i dokładne oględziny. Kiedy wszystkie okoliczności zdarzenia zostaną wyjaśnione, Kasa ma 14 dni na opracowanie protokołu powypadkowego. Dokument ten musi zostać udostępniony osobie poszkodowanej, która może zgłosić do niego uwagi w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Wypadek podczas prac polowych Kielce - problem z odszkodowaniem

Miałeś wypadek podczas pracy w gospodarstwie, ale nie otrzymałeś odszkodowania? Uzyskane świadczenie okazało się za niskie? Zgłoś się do instytutu odszkodowań. Nasz specjalista spotka się z Tobą i ustali plan działania bez pobierania jakichkolwiek opłat. Jeśli w świetle przepisów jesteś uprawniony do otrzymania rekompensaty lub zwiększonej kwoty odszkodowania, będziemy walczyć o sprawiedliwość dla Ciebie i Twojej rodziny.

ODSZKODOWANIA KIELCE 2023