Odszkodowanie po wypadku samochodowym jako pasażer

Rekompensata po wypadku samochodowym przysługuje nie tylko kierowcy, lecz także pasażerowi. Nasza firma zajmująca się odszkodowaniami w Kielcach wspierała i nadal wspiera wszystkie poszkodowane osoby, które towarzyszyły kierowcom w czasie groźnego zdarzenia drogowego. Z naszego tekstu dowiesz się:

  • jakie świadczenia przysługują pasażerowi,
  • co zrobić, gdy sprawca wypadku nie ma OC.

Co obejmuje odszkodowanie dla pasażera?

Pasażer, który uległ wypadkowi komunikacyjnemu, ma prawo starać się o różne świadczenia. Ich rodzaj zależy od kilku czynników, m.in. od rodzaju szkody, a także od konsekwencji zdarzenia - jego wpływu na życie osobiste, rodzinne i zawodowe danego człowieka. Przedstawiamy świadczenia, o które wyegzekwowaliśmy dla naszych klientów.

Odszkodowanie

Ta rekompensata ma wyrównać wszelkie straty majątkowe. W ramach odszkodowania po wypadku samochodowym jako pasażer osoba poszkodowana ma prawo uzyskać zwrot utraconych dochodów (w związku z niemożnością wykonywania obowiązków zawodowych w czasie leczenia i rekonwalescencji). Ubezpieczyciel powinien także pokryć wydatki związane z leczeniem w szpitalu i innymi usługami medycznymi.

Zadośćuczynienie

Jest to świadczenie mające na celu wynagrodzenie szkód niemajątkowych. Chodzi tu o doznane przez pasażera cierpienie fizyczne i psychiczne. W przeciwieństwie do odszkodowania, kwotę zadośćuczynienia trudniej ustalić, bowiem niełatwo zmierzyć odczuwany przez kogoś ból. W określaniu wielkości tej rekompensaty bierze się pod uwagę m.in. czas trwania cierpień oraz stopień zmian, jakie zaszły w życiu poszkodowanego.

Renta wyrównawcza

Na rentę mogą liczyć osoby, które straciły całkowicie lub częściowo zdolność do pracy. Świadczenie to otrzymają też pasażerowie, którzy zostali inwalidami i w związku z tym zmniejszyły się ich widoki na przyszłość. Renta wyrównawcza może być wpłacana co miesiąc lub przekazana poszkodowanemu od razu w całości.

Sprawca wypadku nie ma OC - co zrobić?

Pracownicy naszego instytutu odszkodowań niejednokrotnie spotykali się z przypadkami kierowców, którzy nie opłacają obowiązkowej polisy OC. Nasi prawnicy mają doświadczenie w odzyskiwaniu odszkodowań OC, ale wiedzą też, jak pomóc klientom poszkodowanym przez nieodpowiedzialnych kierujących.

Ucierpiałeś w wypadku komunikacyjnym? Sprawca wypadku nie ma OC? Nie wiesz, do kogo się zwrócić w sprawie odszkodowania po wypadku samochodowym jako pasażer? W pierwszej kolejności skontaktuj się z Twoim ubezpieczycielem lub innym towarzystwem ubezpieczeniowym, które współpracuje z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (UFG).

odszkodowanie po wypadku samochodowym jako pasażer

Czym jest UFG?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest organem, który zrzesza ubezpieczalnie z Polski i zagranicy, działające na naszym rynku. Zajmuje się wypłacaniem świadczeń osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w tym również przyznawaniem odszkodowań dla pasażerów. UFG w przypadku, gdy winowajca:

  • nie wykupił ubezpieczenia OC,
  • pozostaje nieznany,
  • zbiegł z miejsca wypadku.

UFG może przyznawać rekompensaty finansowe dzięki składkom, które opłacają zrzeszone w Funduszu firmy ubezpieczeniowe.

Jak pasażer może dostać odszkodowanie z UFG?

Ubezpieczyciel, do którego zgłosi się poszkodowany pasażer, ma obowiązek przekazać sprawę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Z kolei UFG po przeanalizowaniu dokumentacji wydaje decyzję w sprawie przyznania lub nieprzyznania odszkodowania. Na decyzję tę UFG ma standardowo 30 dni.

Zaniżone odszkodowanie dla pasażera? Pomożemy

Dostałeś odszkodowanie po wypadku samochodowym jako pasażer, ale świadczenie okazało się za niskie? Nie jesteśmy tym zaskoczeni - towarzystwa ubezpieczeniowe nagminnie zaniżają rekompensaty, licząc na nieświadomość klientów. Skontaktuj się z naszą firmą. Wspólnie zdecydujemy, co możemy zrobić, by wyegzekwować dla Ciebie jak najwyższą kwotę.

ODSZKODOWANIA KIELCE 2023